Oględziny na terenie obozu w Treblince

źródło:KWP w Radomiu

Od 12 listopada 2019 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni dokonanych w latach 1941–1944 na więźniach niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I, prowadzi oględziny miejsca, w którym funkcjonował obóz oraz terenu doń przyległego.  Celem oględzin jest ustalenie miejsc, w których mogą znajdować się masowe i pojedyncze groby ofiar obozu oraz miejsc egzekucji.

Oględziny mają charakter badań powierzchniowych gruntu i są przeprowadzone z udziałem biegłych z zakresu fotogrametrii i systemów informacji przestrzennej, archeologii, kryminalistyki, antropologii i medycyny sądowej oraz techników kryminalistycznych Policji. Do badań wykorzystywany jest wysokiej klasy georadar, co pozwala na uzyskanie obrazu przekroju geologicznego badanego gruntu, ukazującego jego warstwowanie, podziemne przeszkody, pustki i znaleziska archeologiczne, ponadto używane są wykrywacze metali o dużym zasięgu.

Przeprowadzone dotąd czynności doprowadziły do ujawnienia na terenie obecnego parkingu położonego w kompleksie leśnym, przyległym do miejsca, w którym funkcjonował niemiecki obóz pracy przymusowej Treblinka I, mogiły  o wymiarach 4,50 m x 3,40 m,  w której znajdują się szczątki ludzkie. Na terenie owego parkingu, w wierzchniej warstwie ziemi, ujawniono ponadto łuski od pocisków broni długiej i krótkiej oraz elementy garderoby, między innymi metalową klamrę paska do spodni.

Ujawniona mogiła została zabezpieczona i oznaczona. Prowadzone oględziny nie są bowiem połączone z podjęciem szczątków ludzkich, które mogą się znajdować w badanych miejscach, a ich celem jest wyłącznie ustalenia miejsc, w których znajdują się mogiły ofiar oraz miejsc egzekucji.

Ustalenia poczynione w trakcie dotychczasowych oględzin korespondują z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku śledztwa, z którego wynikało, że teren obecnego parkingu, zlokalizowanego nieopodal byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I, może być miejscem, gdzie znajdują się mogiły ofiar tego obozu.

Wskazane wyżej czynności, prowadzone w śledztwie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, są pierwszymi kompleksowymi badaniami terenu na którym mogą znajdować się mogiły więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I.

W lesie przylegającym do obozu pracy w Treblinka I, w skrytych mogiłach, grzebano zwłoki więźniów zmarłych podczas ciężkich prac, rozstrzeliwano rannych i wycieńczonych, skazanych na śmierć za wykroczenia obozowe.

Teren tegoż lasu był miejscem straceń nie tylko więźniów obozu. W miejscu tym, na zarządzenie gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, dokonywano także egzekucji osób przywożonych  z Warszawy i z Sokołowa Podlaskiego, w tym więźniów Pawiaka. Egzekucje wykonywano do ostatniej chwili funkcjonowania obozu pracy, tj. do końca lipca, a nawet pierwszych dni sierpnia 1944 roku.

źródło:IPN

Facebook