Nagrobek maklera giełdowego Johanna-Juliusa

źródło:KWP w Szczecinie

Na początku kwietnia br. z policjantem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zajmującym się odnajdywaniem zaginionych zabytków, skontaktowała się telefonicznie jedna ze szczecińskich dziennikarek. Kobieta poinformowała policjanta, że przy drodze na terenie parku Żeromskiego w Szczecinie leży nagrobek, który został najprawdopodobniej wykopany.

Wszyscy interesujący się historią Szczecina wiedzą, że obecny Park Żeromskiego to dawny Cmentarz Grabowski. Funkcjonował on w latach 1802-1900 i był pierwszym komunalnym cmentarzem miasta Szczecina. Następnego dnia policjant jeszcze przed rozpoczęciem służby postanowił sprawdzić przekazaną informację.

Przy ul. Starzyńskiego w pobliżu ul. Kapitańskiej faktycznie leżał kamień nagrobny. Nagrobek, najprawdopodobniej został wykopany spod ziemi i przygotowany do wywiezienia pozostawiony przy drodze.

Policjant ustalił, że jest to nagrobek maklera giełdowego Johanna-Juliusa Röschera (1800-1867), zamieszkałego przy dzisiejszej ul. Wyszyńskiego (nm. Breitestraße 380) wykonany z czarnego granitu w 1867 roku.

Obecnie jest to najstarszy istniejący nagrobek z dawnego Cmentarza Grabowskiego. Firma wykonująca prace pielęgnacyjne w parku, przewiozła zabytkowy nagrobek o wadze ok. 350 kg na Cmentarz Centralny w Szczecinie.

O odnalezionym nagrobku został powiadomiony Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie.

źródło:KWP w Szczecinie

Facebook