Dowody w ujęciu kryminalistyczno-prawnym

fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

W dniach 14-15 grudnia 2021 r. Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowało 2. edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE pt. „Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 500 osób reprezentujących największe ośrodki naukowe i instytucje publiczne z całej Polski.

fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Organizatorem przedsięwzięcia było Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W gremium Komitetu Honorowego zasiedli: Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani insp. dr hab. Iwona Klonowska w roli przewodniczącego, Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pan insp. dr Andrzej Żyliński, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Pan insp. dr n. med. Radosław Juźwiak i Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – Pan mł. insp. Mariusz Kopczyński.

W wydarzeniu udział wzięło około 500 osób reprezentujących blisko 80 ośrodków naukowych z całej Polski, w tym m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Warszawski.

W przedsięwzięciu uczestniczyli ponadto funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Policji, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna w Krakowie, pracownicy sądów, prokuratur, izb radców prawnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

W gronie prelegentów znaleźli się specjaliści z dziedziny prawa, kryminalistyki, kryminologii oraz nauk pokrewnych, w tym m.in.: prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk — Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych Zakładu Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz pracownik WSPol, prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski — Kierownik Katedry Kryminologii i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracownik WSPol, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski — Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ewa Jolanta Gruza — pracownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mł. insp. dr Michał Białęcki — Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, podinsp. dr Anna Kalisz — Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nadkom. Anna Przewor — Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i kom. Rafał Kotapka — Wykładowca Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wydarzenie zostało podzielone na dwa panele: prawnokarny i kryminalistyczny. W pierwszym bloku prelegenci skupili się w szczególności na tematyce związanej z problematyką dowodowo-wykrywczą, potencjałem wykorzystywania dowodów oraz ich legalnością. W drugim module uczestnicy czynnie poruszyli zagadnienia związane m.in. z odontologią kryminalistyczną, ekshumacją w polskim postępowaniu karnym i pozyskiwaniem dowodów cyfrowych.

Zwieńczeniem dyskusji było podsumowanie konkursu na najlepszy abstrakt tematyczny. Do kryteriów oceny abstraktów należały: zgodność tematyki z przedmiotem konferencji, poprawność merytoryczna, aktualność i innowacyjność, a ponadto oryginalność podejścia do tematu. Wyróżnieni zostali: dr Katarzyna Syroka-Marczewska (1. miejsce), mgr Krzysztof Worek (2. miejsce ex aequo), Mateusz Wiktorek (2. miejsce ex aequo) i mgr Paweł Rojczyk (3. miejsce). Zamknięcia konferencji dokonała Pani mł. insp. dr Agnieszka Choromańska — Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pani Dziekan podziękowała st. post. Dominikowi Szewczykowi — Przewodniczącemu Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za nadzór nad organizacją wydarzenia, członkom komitetu honorowego, naukowego i organizacyjnego oraz prelegentom, którzy wygłosili nader wartościowe i istotne tematy mające wpływ na to, iż to cykliczne przedsięwzięcie z każdą edycją zyskuje na poziomie merytorycznym.

źródło: SKNK Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Facebook