Likwidacja nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych

źródło: CBŚP

W dniach 30 maja – 10 czerwca na terenie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych odbyło się szkolenie Illicit Laboratory – Dismantling – Advanced, które objęło tematyką zagadnienie likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Organizatorem przedsięwzięcia było Centralne Biuro Śledcze Policji, EUROPOL oraz CEPOL. Wsparcie logistyczne szkolenia zapewniło Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Szkolenie, które odbyło się w podwarszawskim Legionowie jest elementem działań zaplanowanych na rok 2022 w Operacyjnym Planie Działań europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji. Tematyka obejmowała przede wszystkim metody syntezy różnego rodzaju narkotyków syntetycznych oraz nowych substancji psychoaktywnych, zabezpieczenia miejsca produkcji oraz taktykę i technikę likwidacji instalacji laboratoryjnej.

Centralne Biuro Śledcze Policji w ramach ustanowionego w 2021 roku instrumentu EMPACT 2022+ (będącego kontynuacją Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE) jest krajem przewodniczącym implementacji priorytetu dotyczącego zagadnienia Narkotyków Syntetycznych/Nowych Substancji Psychoaktywnych, a funkcje Przewodniczącego platformy i Eksperta Krajowego ponownie objęli funkcjonariusze z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji. W ramach inicjatywy realizowane są działania operacyjne z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją, dystrybucją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich (pre-)prekursorów oraz rozpoznawania nowych substancji psychoaktywnych.

źródło: CBŚP

Facebook