Szkolenie przewodników psów służbowych

zdj. Nadodrzański OSG

W dniach 4-6 grudnia 2015 r. na terenie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku odbyło się szkolenie zgrywające przewodników psów służbowych różnych formacji.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówek w Kłodzku, Jeleniej Górze, Wrocławiu-Strachowicach, Zgorzelcu, Zielonej Górze – Babimoście i Wydziału Zabezpieczenia Działań, a także z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Izby Celnej we Wrocławiu, Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wrocław, Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej KM PSP w Łodzi oraz żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

zdj. Nadodrzański OSG

zdj. Nadodrzański OSG

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji przewodników psów oraz wymiana praktycznych doświadczeń związanych z wykorzystaniem psów służbowych w prowadzonych działaniach. Podczas zajęć omawiano m.in. bezpieczeństwo przewodnika i psa, zasady opieki weterynaryjnej, metodologię prowadzenia różnych działań z wykorzystaniem psów służbowych oraz współdziałanie pomiędzy służbami ochrony porządku publicznego i ratowniczymi.

Było to już drugie szkolenie zgrywające przewodników psów służbowych organizowane przez PSG w Kłodzku, które dzięki szerokiemu zainteresowaniu wśród służb mundurowych i pozytywnym opiniom weszło na stałe do kalendarza szkoleń realizowanych przez placówkę.

źródło: Straż Graniczna

Facebook