Stop dilerom w mundurach

źródło: Żandarmeria Wojskowa

Żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu w oparciu o uzyskane informacje gromadzone od kilku miesięcy, dokonali zatrzymań żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach Garnizonu Elbląg.


W ramach prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych dokonano zatrzymania
12 żołnierzy oraz 2 osób cywilnych. Osoby te podejrzane są o nielegalne wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, udzielanie takich środków innym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posiadanie wyżej wymienionych środków wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dokonano 70 przeszukań pomieszczeń w miejscach zamieszkania i pełnienia służby zatrzymanych żołnierzy, podczas których ujawniono i zabezpieczono procesowo znaczną ilość substancji odurzających oraz przyrządów służących do ich wytwarzania i przetwarzania.

Wobec 2 zatrzymanych Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo prowadzi Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

źródło: Żandarmeria Wojskowa

Facebook