Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

źródło: Policja Podlaska

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał Pana inspektora Daniela Kołnierowicza na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

13 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w obecności kadry kierowniczej podlaskiego garnizonu Policji i zaproszonych gości, odbyła się uroczystość objęcia stanowiska przez nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Pan inspektor Zbigniew Maj, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele duchowieństwa. Po przywitaniu zgromadzonych gości przez pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana inspektora Adama Petelskiego Pan minister Jarosław Zieliński wręczył Panu inspektorowi Danielowi Kołnierowiczowi decyzję o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, życząc mu jednocześnie jak najlepszej służby na rzecz bezpieczeństwa. Nowemu szefowi podlaskich policjantów pogratulował także Komendant Główny Policji Pan inspektor Zbigniew Maj.

 

źródło: Policja Podlaska

źródło: Policja Podlaska

 

Nowy komendant podlaskiego garnizonu Policji Pan inspektor Daniel Kołnierowicz służbę w resorcie rozpoczął w 1995 roku. Od początku związany był z pionem prewencji i ruchu drogowego. W swojej policyjnej karierze przechodził kolejne zawodowe szczeble. W 2005 roku został Naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, a 4 lata później został mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta tej jednostki. W 2014 roku objął kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, gdzie pełnił służbę do tej pory.

 

źródło: Policja Podlaska

Facebook