Doskonalą umiejętności zawodowe

źródło: Centrum Szkolenia Policji

W dniach 8-12 lutego oraz 15-19 lutego br. odbyły się kolejne edycje „Warsztatów dla instruktorów taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych”. W każdej z nich uczestniczyło 20 funkcjonariuszy – instruktorów taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych pełniących służbę w różnych pionach Policji.

Celem warsztatów jest ujednolicenie metod realizacji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych, a także aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie poznania najnowszych rozwiązań technicznych oraz taktycznych w posługiwaniu się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną.

 

źródło: Centrum Szkolenia Policji

źródło: Centrum Szkolenia Policji

 

Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia z zakresu posługiwania się pałką służbową teleskopową. Policjanci podkreślili, jak bardzo duże znaczenie, dla efektywnego wykonywania zadań służbowych, mają wspólne zajęcia funkcjonariuszy pionu prewencji i tych, wykonujących zadania antyterrorystyczne. Właśnie te warsztaty stwarzają taką  możliwość, co zapewne wpłynęło na wysoki poziom satysfakcji uczestników doskonalenia. Równie wysoko słuchacze ocenili sposób realizacji poszczególnych zagadnień.

 

źródło: Centrum Szkolenia Policji

źródło: Centrum Szkolenia Policji

 

Prowadzącymi zajęcia i jednocześnie opiekunami dydaktycznymi na kursie byli: podinsp. Edyta Witkowicz i kom. Grzegorz Leśniak.

źródło: Centrum Szkolenia Policji

Facebook