Warsztaty w Zakładzie Kynologii Policyjnej

źródło: CSP, asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończyły się warsztaty doskonalące pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych.

16 funkcjonariuszy Policji z komórek patrolowo-interwencyjnych i wywiadowczych miało możliwość rozwijania swoich umiejętności pod okiem doświadczonego nauczyciela policyjnego.

W czasie warsztatów szczególną uwagę zwracano na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną oraz właściwe używanie środków przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji.

 

źródło: CSP, asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

źródło: CSP, asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

 

Uczestnicy warsztatów zostali też wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia oraz udzielania pomocy poszkodowanemu.

 

źródło: CSP, asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

źródło: CSP, asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

 

W celu zapewnienia jak największej efektywności zajęć dydaktycznych, techniki interwencyjne przeprowadzane były w obiektach i miejscach odpowiadających rzeczywistym warunkom występującym podczas pełnienia służby patrolowej.

 

źródło: CSP, asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

źródło: CSP, asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

 

Wszyscy policjanci z grupy szkoleniowej ukończyli warsztaty z wynikiem pozytywnym oraz otrzymali zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

źródło: Centrum Szkolenia Policji

Facebook