98 nowych funkcjonariuszy w szeregach Policji

źródło: Policja Lubelska

Lubelski garnizon policji wzmocnił swoje szeregi, 98 nowo przyjętych funkcjonariuszy podczas uroczystej ceremonii wypowiedziało słowa roty ślubowania. Służbowe legitymacje wręczył im Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej.

 

Dziewięćdziesięciu ośmiu policjantów zebranych na uroczystym apelu ślubowało „służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

 

Wśród nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy są 23 kobiety. W gronie policjantów przeważają absolwenci studiów wyższych o kierunkach takich jak administracja, prawo, czy bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

źródło: Policja Lubelska

Facebook