Promocja zawodu Policjanta

źródło: KWP w Opolu

Policjanci z Prudnika opowiadali młodzieży, jak wygląda ich praca. Szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła się kryminalistyka, szczególnie praca policyjnego technika.

Akcja promowania służby w policji zbiegła się z Dniami Otwartymi Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Dla prudnickich mundurowych była to doskonała okazja, aby promować zawód Policjanta wśród młodzieży. Stoisko informacyjne przygotowane przez funkcjonariuszy cieszyło się dużym zainteresowaniem.

źródło: KWP w Opolu

źródło: KWP w Opolu

 

Odwiedzający mogli dowiedzieć się między innymi, jak wygląda praca technika kryminalistyki oraz zapoznać się z wyposażeniem używanym przez policjantów prewencji do codziennej służby. Mundurowi odpowiadali na pytania o wymagania stawiane przed kandydatami, którzy chcą wstąpić w szeregi policji. Wskazywali gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty, a także jak wygląda proces postępowania kwalifikacyjnego. W dniach Otwartych uczestniczył p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku nadkom. Krzysztof Urban.

 

źródło: KWP w Opolu

Facebook