Wspólne ćwiczenia policji konnej i prewencji

źródło: KWP w Katowicach

Policjanci z Katowic, Chorzowa i Częstochowy sprawdzali swoje umiejętności w zakresie wspólnego przywracania ładu i porządku publicznego w trakcie zabezpieczania imprez masowych.

źródło: KWP w Katowicach

źródło: KWP w Katowicach

 

W ciągu ostatnich dni w siedzibie zespołu konnego i w oddziale prewencji odbyły się ćwiczenia, w których uczestniczyli policjanci z Katowic oraz ich koledzy z Chorzowa i Częstochowy wraz ze swoimi wierzchowcami. Celem szkolenia jest udoskonalenie współpracy formacji mundurowych podczas przywracania porządku publicznego w trakcie imprez masowych.

źródło: KWP w Katowicach

źródło: KWP w Katowicach

 

Policjanci przećwiczyli tworzenie szyków policyjnych, jakie stosowane są podczas działań pododdziałów zwartych. Najważniejszymi elementami przeprowadzonego treningu było sprawdzenie mobilności pododdziału i zespołów konnych, jak również tworzenie wspólnych tyralier. Nabycie i utrwalenie takich umiejętności jest niezbędne w sytuacjach, gdy dochodzi do zamieszek i konieczne jest natychmiastowe przywrócenie porządku.

źródło: KWP w Katowicach

źródło: KWP w Katowicach

 

Ćwiczeniom przyglądał się Patryk Walus. Patryk jest osobą niesłyszącą, fascynującą się służbami mundurowymi i chciałby bardzo zostać policjantem. Funkcjonariusze co pewien czas zapraszają 19-latka na pokazy, aby choć trochę spełnić jego marzenia o służbie.

 

źródło: KWP w Katowicach

Facebook