Wspólne patrole

źródło: Nadbużański OSG

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG oraz żołnierze z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej  wspólnie patrolowali granicę państwową.

Patrole odbywały się na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dorohusku. Wspólne działania zostały zrealizowane w ramach ćwiczeń, których istotą było poznanie oraz doskonalenie sposobów i form współdziałania funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy przy realizacji zadań w ochronie granicy państwowej.

źródło: Nadbużański OSG

źródło: Nadbużański OSG

 

Ćwiczenie było doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia umiejętności kierowania działaniami w sytuacji wzmocnienia ochrony granicy państwowej we współdziałaniu z Siłami Zbrojnymi RP. Wspólne patrole były możliwe dzięki porozumieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie współdziałania Straży Granicznej i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

źródło: Straż Graniczna

Facebook