Działanie służb w sytuacjach kryzysowych

źródło: SPAP/KWP w Szczecinie

W ubiegłym tygodniu policyjni antyterroryści wzięli udział w ćwiczeniach doskonalących umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowych.

Działania odbywały się wspólnie z policjantami Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz OSP Gryf i funkcjonariuszami Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwsze założenie, którego celem była neutralizacja zagrożenia o charakterze terrorystycznym odbyło się przy udziale policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz OSP Gryf w Szczecinie.

źródło: SPAP/KWP w Szczecinie

źródło: SPAP/KWP w Szczecinie

 

W trakcie ćwiczeń policjanci doskonalili umiejętności praktycznego  działania w sytuacji kryzysowej. Założenie dotyczyło uzbrojonych napastników, którzy pojawili się w obiekcie użyteczności publicznej.

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci ćwiczyli ewakuację rannych z miejsca zagrożenia do strefy bezpiecznej oraz współdziałanie ze służbami ratunkowymi przy udzielaniu pomocy poszkodowanym w tego rodzaju sytuacji.

źródło: SPAP/KWP w Szczecinie

źródło: SPAP/KWP w Szczecinie

Ponadto policjanci Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie we współpracy z policjantami Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Gorzowie Wlkp. realizowali szkolenie taktyczne, którego głównym celem było zatrzymywanie uzbrojonych przestępców oraz uwolnienie przetrzymywanych zakładników w środkach transportu miejskiego.
Ćwiczenia były realizowane przy wsparciu Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego KLONOWICA, na terenie zajezdni, przy wykorzystaniu wyłączonego z użytkowania autobusu komunikacji miejskiej.

 
źródło: SPAP/KWP w Szczecinie

Facebook