Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

źródło: KM PSP w Nowym Sączu

W ubiegłym tygodniu w Nowym Sączu odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego. Celem szkolenia było przygotowanie funkcjonariuszy do działań ratowniczych w ekstremalnych warunkach, z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Krakowie i Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Użyty sprzęt wyważeniowy to przede wszystkim tarany, hooligany, młoty, nożyce i przecinarki ratownicze.

źródło: KM PSP w Nowym Sączu

źródło: KM PSP w Nowym Sączu

 

Funkcjonariusze przez kilka dni sprawdzali swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje. Szkolenie przeprowadzono na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu oraz na poligonie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZOSP RP w Kościelisku.

 

źródło: KM PSP w Nowym Sączu

źródło: KM PSP w Nowym Sączu

 

Ponadto funkcjonariusze Służby Więziennej zostali przeszkoleni z obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu hydraulicznego, którym dysponują Strażacy. Prowadzenie działań interwencyjno-ratowniczych, uzyskiwanie dostępu do osób, wobec których jest prowadzona interwencja (np. zabarykadowanych w celi więziennej), z jednoczesnym założeniem prowadzenia równoległych działań ratunkowych wymaga ciągłego doskonalenia się, również współdziałania różnych służb.

 

źródło: KM PSP w Nowym Sączu

źródło: KM PSP w Nowym Sączu

 

Nowosądeckie ćwiczenia obejmowały rozgrywanie scenariuszy możliwych epizodów. Między innymi doskonalono umiejętności ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc takich jak pojazdy, studnia. Ćwiczono ewakuację osób wiszących na wysokości czy przebywających w ciasnych przestrzeniach, w tunelu, klatkach schodowych. Ćwiczenia obejmowały także elementy i środki pozoracji medycznej.

 

źródło: Służba Więzienna

Facebook