Ekstremalne ćwiczenia mundurowych

źródło: por. Mariusz Jastrzębski, SW

22.04. br. w Zarębie (pow. lubański) odbyły się międzynarodowe specjalistyczne ćwiczenia ochronne z udziałem blisko 100 funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, Policji z Polski oraz Republiki Czeskiej. Nie zabrakło detonacji, regularnej strzelaniny, odbijania zakładników, a nawet dramatycznych scen ewakuacji rannych. Współpraca regionów pogranicza staje się priorytetowym działaniem wielu instytucji wobec coraz to nowych zagrożeń lokujących się na obszarach transgranicznych. Celem zorganizowanych przez Zakład Karny w Zarębie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu międzynarodowych ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności współdziałania formacji w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

źródło: por. Mariusz Jastrzębski, SW

źródło: por. Mariusz Jastrzębski, SW

 

Czeską Służbę Więzienną podczas ćwiczeń reprezentował płk Simon Michailidis – z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Republiki Czeskiej, płk mgr Ladislav Blahnik – dyrektor Zakładu Karnego w Straży pod Ralskiem, płk Tomasz Hulka- z-ca dyrektora oraz płk Marian Prokesz – dyrektor Zakładu Karnego w Iżycach. Stronę polską w zastępstwie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu reprezentował mjr Andrzej Koszela – dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie.

Zmagania funkcjonariuszy obserwowali dyrektorzy jednostek penitencjarnych na Dolnym Śląsku, specjaliści OISW we Wrocławiu oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z Lubania. W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej we Wrocławiu, Nieetatowych Grup Interwencyjnych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu SW we Wrocławiu, Nieetatowej Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz Grupa Interwencyjna z Zakładu Karnego w Straży pod Ralskiem (Republika Czeska).

źródło: por. Mariusz Jastrzębski, SW

źródło: por. Mariusz Jastrzębski, SW

 

Program ćwiczeń obejmował część dydaktyczną w formie krótkich wykładów dotyczących stosowania technik transportowych, obezwładniających, szyku specjalnego tzw. „żółw”, środków pozoracji ognia w postaci petard i materiałów dymnych, a także pościgu za uciekinierem. Część praktyczna dotyczyła zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki w trakcie realizowanych zadań konwojowych, zadań prewencyjnych oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Ćwiczenia  realizowano w pobliżu Zakładu Karnego w Zarębie oraz na terenie jednostki penitencjarnej. Funkcjonariusze zmierzyli się z zadaniem polegającym na likwidowaniu zagrożenia, obezwładnianiu agresywnych osadzonych, stosowaniu techniki i taktyk ochronnych. Funkcjonariusze Nieetatowej Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zaprezentowali techniki ochronne w przypadkach ataku na konwój oraz próby odbicia osoby konwojowanej.

 

źródło: Służba Więzienna

Facebook