Narada służbowa kierownictwa służby prewencyjnej Policji

źródło: BPiRD KGP

W dniach 11 – 13 kwietnia br. w Warszawie odbywa się narada służbowa kierownictwa służby prewencyjnej Policji, której organizatorem jest Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

W odprawie uczestniczą Zastępcy Komendantów Wojewódzkich i Stołecznego Policji właściwych do spraw prewencji, przedstawiciele Głównego Sztabu Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Biura Łączności i Informatyki oraz Zastępca Komendanta Głównego insp. Jan Lach.

Policjanci podkreślają, iż rok 2016 jest rokiem szczególnym, gdyż na Policji, prócz realizacji powszednich zadań spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie dwóch istotnych wydarzeń tj. Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO. Postępy w realizacji przygotowań w tym zakresie szczegółowo przedstawiają, zarówno poszczególni zastępcy komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji, jak i kierownictwo Głównego Sztabu Policji. Drugim elementem wskazującym na wyjątkowość 2016 r. jest przemodelowanie funkcjonowania mająca na celu uspołecznienie działań Policji. Wdrażane zmiany stanowią priorytet, zarówno Komendanta Głównego Policji, jak i resortu spraw wewnętrznych i administracji, gdyż stanowią urzeczywistnienie służebnej roli Policji wobec społeczeństwa. Warunkiem niezbędnym do efektywnego wypełniania tej misji jest poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa. Integralnym elementem tego systemu jest instytucja dzielnicowego. Służba ta w istotny sposób zostanie przemodelowana, zaś sami dzielnicowi otrzymają nowe narzędzia, służące realizacji zadań. Prowadzone są również działania zmierzające do podniesienia, a właściwie przywrócenia rangi tego stanowiska.

 

źródło: BPiRD KGP

Facebook