Nowi policjanci w służbie

źródło: Policja

Kolejna grupa młodych policjantów zasiliła szeregi polskiej Policji. Kurs podstawowy w słupskiej Szkole Policji 15.04 ukończyło blisko 400 słuchaczy.

Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw odbyło się w piątkowe popołudnie w auli słupskiej Szkoły Policji. Ze względu na dużą liczbę absolwentów uroczystość podzielono na dwie części. Świadectwa wręczył komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil. Już tradycyjnie w uroczystości uczestniczyli bliscy i rodziny młodych policjantów.

W przemówieniu do słuchaczy kończących szkolenie Komendant Szkoły podkreślił, że początek służby w terenie, będzie wymagał bardzo często do odwoływania się do wiedzy zdobytej w Słupsku, gdyż służba w pionie prewencji wiązać się będzie na przykład z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia lub zatrzymywaniem osób.

 

Jako motto na dalszą policyjną drogę dla słuchaczy, komendant Szkoły zacytował przykazania przedwojennego policjanta, które mimo upływu czasu zawierają w sobie wiele ponadczasowych wartości:

1. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)

Przed absolwentami słupskiej Szkoły Policji jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 37 służb w ciągu 53 dni.
źródło: Policja

Facebook