Odprawa kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego

źródło: KWP Gdańsk

20.04.br. odbyła się odprawa kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego, której przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski. W odprawie uczestniczyli również Zastępcy Komendanta: mł.insp. Krzysztof Kozelan, mł.insp. Ewa Pachura oraz insp. Czesław Koszykowski.

 

źródło: KWP Gdańsk

źródło: KWP Gdańsk

 

Ponadto w odprawie udział wzięli także zaproszeni goście: p.o. Naczelnika Zarządu w Gdańsku CBŚ Policji – nadkom. Przemysław Domagała, Naczelnik Wydziału w Gdańsku BSW KGP – mł.insp. Renata Ziemlewicz, przedstawiciele związków zawodowych Policji oraz pracowników Policji, a także kapelan wojewódzki..

źródło: KWP Gdańsk

źródło: KWP Gdańsk

 

Na spotkaniu podsumowano stan bezpieczeństwa oraz efekty pracy pomorskich policjantów w I kwartale br, głos zabrali m.in. zastępcy komendanta wojewódzkiego odpowiedzialni za pion prewencji, kryminalny i logistyki. Podczas dyskusji omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w najbliższym okresie.

źródło: KWP Gdańsk

źródło: KWP Gdańsk

 

Insp. Jarosław Rzymkowski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie, ponadto zaapelował o jeszcze większe zaangażowanie w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

źródło: KWP Gdańsk

Facebook