Operacja „GLAS”

źródło: KWP Bydgoszcz

13. 04.br. miała miejsce ogólnopolska operacja Policji o krypt. „GLAS”, wymierzona w użytkowników Internetu, którzy sprowadzali i rozpowszechniali materiały z pornografią dziecięcą.

Działania Policji to efekt międzynarodowej współpracy polskich i niemieckich służb. W ubiegłym roku niemiecka Policja, monitorując Internet pod kątem rozpowszechniania pornografii z udziałem dzieci, wpadła na trop użytkowników z całego świata, którzy wymieniali się plikami o treściach pedofilskiej. Nie zabrakło użytkowników z Polski. Informacje te poprzez Biuro Interpolu w Wiesbaden trafiły do Komendy Głównej Policji.

Sprawą zajęli się eksperci z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Ponadto w operację zaangażowano funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej KGP. Z uwagi na dużą skalę, charakter przestępczości oraz liczbę ustalonych użytkowników, w dniu 13.04. 2016 roku przeprowadzono skoordynowane działania policyjne na szczeblu ogólnokrajowym – krypt. „GLAS”.

W tym dniu na terenie szesnastu województw przeprowadzono działania, które poskutkowały podjęciem czynności procesowych wobec 50 osób. W trakcie pierwszych czynności 18 z nich przyznało się do sprowadzania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej. W co najmniej trzech przypadkach rozważane jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Zatrzymano 15 osób, zaś 13 osobom przedstawiono łącznie 17 zarzutów.

Funkcjonariusze Policji przeprowadzili przeszukania w 50 miejscach, zabezpieczyli bardzo dużą ilość sprzętu komputerowego oraz nośników danych. Łącznie zabezpieczono: 82 komputery (PC, laptopy i tablety), 60 dysków twardych, 87 pendrivów i kart pamięci oraz ponad 4205 płyt CD/DVD. Zabezpieczono znacznej ilości zdjęć oraz filmów z pornografią dziecięcą, które mogły trafić do Internetu. Materiał, który będzie poddany badaniu przez biegłych ekspertów określany jest na ponad 44 000 GB danych, które mogą zawierać treści pornograficzne z udziałem dzieci.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Po uzyskaniu opinii biegłych z zakresu informatyki, kolejne osoby mogą usłyszeć zarzuty za rozpowszechnianie, sprowadzanie i posiadanie pornografii dziecięcej tj. z art. 202 § 3 i 4a kk. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.

źródło: BSK KGP

Facebook