Ratowanie turystów z uprowadzonego autobusu – ćwiczenia

źródło: Policja Śląska

7.04.2016 roku o godz. 9.00 dyżurny KWP w Katowicach otrzymał informację, że autobus przewożący turystów został uprowadzony. Ze wstępnych informacji wynikało, że w autobusie jest około 30 osób, w tym również dzieci. Na miejsce skierowano policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Padły strzały,  antyterroryści przystąpili do odbicia turystów. Kilka osób doznało obrażeń w postaci ran postrzałowych oraz ran spowodowanych wybuchami. Po uwolnieniu turystów przystąpiono do udzielania pierwszej pomocy, w którą zaangażowane były zespoły ratowników z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. W ćwiczeniach po raz pierwszy wykorzystano współdziałanie z Europejskim Korpusem Medycznym.

 

 

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Celem szkolenia było połączenie algorytmów używanych w cywilnym ratownictwie medycznym z procedurami ratownictwa taktycznego używanego przez mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji i wypracowanie wspólnych działań.

źródło: Policja Śląska

źródło: Policja Śląska

 

Istotnym elementem przedsięwzięcia było przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla wszystkich policjantów biorących udział w ćwiczeniach oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z zakresu postępowania z poszkodowanymi mundurowymi.

 

źródło: Policja Śląska

 

 

Facebook