Szkolenie zawodowe

źródło: WSPol w Szczytnie

Ponad 200 policjantów rozpoczęło w murach Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pierwsze, najważniejsze w karierze zawodowej szkolenie – przed nimi 6 miesięcy wytężonej pracy.

W zainaugurowanej – trzeciej w tym roku – edycji szkolenia zawodowego podstawowego udział wzięło 210 policjantów skierowanych przez Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Radomiu oraz Wrocławiu.

Funkcjonariuszy, którzy przeszli pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji do służby w Policji, na uroczystości otwarcia kursu, w imieniu kierownictwa oraz kadry i środowiska akademickiego, powitała Pani insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

źródło: WSPol w Szczytnie

źródło: WSPol w Szczytnie

 

Natomiast wykład inauguracyjny na temat etyki zawodowej policjanta oraz znaczenia praw i wolności człowieka w codziennej służbie wygłosiła Pani nadkom. Aleksandra Nowak z Instytutu Prawa i Administracji WA WSPol.

Szkolenie zawodowe podstawowe

Celem szkolenia jest przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym – na stanowiskach w służbie prewencyjnej, w komórkach patrolowo-interwencyjnych oraz oddziałach prewencji Policji. Policjanci oprócz nauki teorii oraz niezbędnych podstaw prawnych potrzebnych w codziennej służbie, będą również odbywali praktyki zawodowe w wybranych komendach Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

źródło: WSPol w Szczytnie

Facebook