Doskonalenie techników kryminalistyki

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

W dniach 12-13.05.br. w Niesulicach spotkali się lubuscy technicy kryminalistyki oraz pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp. W trakcie dwudniowego doskonalenia zawodowego uczestniczyli w wykładach i panelach dyskusyjnych na temat aktualnych zagadnień kryminalistyki. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP nadkom. Artur Babiracki omówił funkcjonowanie służby techniki kryminalistycznej garnizonu lubuskiego. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Jerzy Głąbowski, odpowiedzialny za pion kryminalny podkreślił istotne znaczenie pracy techników kryminalistyki w wykrywaniu przestępstw oraz w późniejszych etapach postępowań przygotowawczych.

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

 

Szkolenie poświęcone było między innymi zabezpieczaniu śladów broni palnej, krwi oraz czynnościom na miejscu wypadku drogowego, ale nie tylko. O zagrożeniach związanych z przestępczością teleinformatyczną i zabezpieczaniu „sieciowych” śladów mówił podkom. Krzysztof Harewski. Ciekawym zagadnieniem poruszanym w czasie szkolenia były badania poligraficzne, których istotę, skuteczność i zastosowanie w policji omówił sierż. Daniel Wysoczański.

Uczestnicy doskonale wiedzą jak istotne z punktu widzenia ich służby jest ciągłe doskonalenie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Tak jak przestępcy zmieniają metody swoich działań, tak i technicy kryminalistyki stosują coraz to nowsze techniki kryminalistyczne, które pozwalają skuteczniej ujawniać i zabezpieczać ślady. W konsekwencji możliwe jest szybsze zatrzymanie sprawców przestępstw i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości. Szkolenie zostało zorganizowane przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp.

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

Facebook