Komunikacja z agresywnym tłumem – warsztaty

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

W dniach 9-11.05.br. na terenie Szkoły Policji w Katowicach przeprowadzono warsztaty metodyczno-szkoleniowe z zakresu zasad i form wydawania komunikatów przy rozpraszaniu agresywnego tłumu. W warsztatach udział wzięło 38 przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz Oddziałów Prewencji Policji Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. W ramach warsztatów poruszono aspekty psychologii tłumu oraz paniki tłumu. Inspektor Sławomir Cisowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie wygłosił referat poświęcony „Komunikatom informacyjnym Policji do wykorzystania w urządzeniach rozgłoszeniowych”.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

 

Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie omówił „Zagrożenia związane z zabezpieczeniem imprez masowych, religijnych, których uczestnikami są obcokrajowcy”. Podinsp. Adam Jopek, Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach wygłosił wykład dotyczący „Taktyki przeciwdziałania agresywnym zachowaniom pseudokibiców”, natomiast  asp. szt. Piotra Kierca, Dowódca Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Katowicach omówił „Realizację zadań przez Oddział Prewencji Policji w Katowicach podczas zabezpieczenia imprezy masowej sportowej na terenie garnizonu śląskiego”.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

Podczas warsztatów odbył się pokaz i ćwiczenia przeprowadzone na stadionie miejskim GKS Tychy przez policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach : „Rozpraszanie tłumu agresywnego przez pododdział zwarty”. Nie zabrakło głosu PZPN, dr Marcin Sabat z Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN wygłosił referat Komunikacja spikera zawodów sportowych z tłumem – przepisy związkowe, pakiet szkoleniowy oraz dobre praktyki Polskiego Związku Piłki Nożnej”. Na koniec wystąpił podkom. Piotra Zdybała, Specjalista Zespołu Negocjatorów Policyjnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którym omówił komunikację negocjatora ze sprawcą w sytuacji kryzysowej podczas trwania imprezy masowej.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

 

Warsztaty przeprowadził Zakład Wyszkolenia Specjalnego przy współudziale Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Natomiast nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawował Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Robert Perek.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

Facebook