Strzelanie stresowe w ubraniu cywilnym

źródło: WSPol Szczytno

8.05.br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym. Podczas trzydniowego szkolenia 23 policjantów wyznaczonych do zabezpieczenia m.in. odbywających się w Krakowie Światowych Dni Młodzieży kształciło i doskonaliło swoje umiejętności strzeleckie. Policjanci zapoznawali się ze sposobami noszenia oraz dobywania broni palnej podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym zarówno w okresie letnim jak i jesiennym, a także poznawali metody przemieszczania się, identyfikacji celu oraz prowadzenia ognia w tłumie.

źródło: WSPol Szczytno

źródło: WSPol Szczytno

Ponadto funkcjonariusze wzięli również udział w strzelaniach stresowych, rozszerzonych o elementy wprowadzające policjantów w stres wynikający przykładowo z ograniczenia widoczności powstałej na skutek zalania oczu krwią, potem, czy zadymienia obszaru działania spowodowanym pożarem, bądź zamachem bombowym. Instruktorzy Wyższej Szkoły Policji omówili również uczestnikom szkolenia symptomy urazu błędnika powstałe na skutek wybuchu, a także przeprowadzili ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy medycznej. Do końca lipca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zaplanowano przeprowadzenie  jeszcze 17 edycji tego kursu specjalistycznego.

źródło: WSPol Szczytno

Facebook