Tactical Prison Rescue 2016

źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

20 maja br. w Brzegu Dolnym zakończyły się III warsztaty szkoleniowe grup interwencyjnych Służby Więziennej. Najlepsze wśród 24 ekip okazały się grupy interwencyjne Służby Więziennej z Krakowa, Wrocławia i Szczecina. Najlepszą drużyną spoza SW było Biuro Ochrony Rządu. Obok funkcjonariuszy wchodzących w skład grup interwencyjnych Służby Więziennej poszczególnych okręgowych inspektoratów, w rywalizacji udział wzięły zespoły z Biura Ochrony Rządu, Policji (Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne), Straży Granicznej (Zespół Interwencji Specjalnych), Wydziału Realizacyjnego Departamentu Wywiadu Skarbowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego oraz Żandarmerii Wojskowej. 200 uczestników zmagało się na obiektach położonych na terenie Powiatu Wołowskiego.

 źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej


źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Celem warsztatów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego oraz wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpień zdarzeń nadzwyczajnych. Nacisk położono na realistyczne odwzorowanie sytuacji krytycznych z wykorzystaniem pozoracji obrażeń ciała.

 źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej


źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Program szkolenia składał się z części dydaktycznej w formie wykładów dotyczących m.in. przekazywania informacji, przeprowadzenia segregacji, zabezpieczenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa jednostkom systemu. Uzupełnieniem szkoleń teoretycznych były wykłady dotyczące udzielania pomocy psychologicznej osobom biorącym udział bezpośrednio w zdarzeniu. Z kolei praktyczna część szkolenia dotyczyła zadań prewencyjnych, rozpoznawania zagrożeń oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy Dolnego Śląska podczas trwania ćwiczeń mieli okazję bezpośrednio zapoznać się ze skutecznością poszczególnych grup na tzw. stacjach zadaniowych. Usytuowane w promieniu 10 km od miejsca stacjonowania grupy poddane zostały przypadkom zdarzeń nadzwyczajnych, napaści oraz zachowań autoagresywnych osadzonych, prób odbicia z transportu, wykonaniu na miejscu procedur ratowniczych z uwzględnieniem charakteru zadania czy realizacji dodatkowych zadań sprawnościowych.

źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Facebook