Wtargnięcie do hotelu osób uzbrojonych

źródło: KSP

Policja wspólnie z innymi służbami cyklicznie sprawdzają swoje umiejętności. 16.05.br. ćwiczyli w położonym w centrum miasta hotelu SofitelWarsaw Victoria. Ćwiczenia zorganizowano w ramach przygotowań do policyjnego zabezpieczenia dwóch ważnych wydarzeń, szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży. Szczyt NATO odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2016 r. w Warszawie. Udział w nim ma wziąć ponad 2500 tysiąca delegatów, 1500 dziennikarzy i około 500 ekspertów. Natomiast Światowe Dni Młodzieży 2016 odbędą się w Krakowie i w Brzegach pod Wieliczką w dniach od 26 do 31 lipca. Szacuje się, że udział w nich może wziąć nawet 2,5 mln uczestników.

źródło: KSP

źródło: KSP

Jak tłumaczy Anna Skalmierska-Woźniak, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem, Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Grupy Hotelowej Orbis „W celu ograniczenia ryzyka do minimum, niezbędna jest szybka, efektywna reakcja na miejscu oraz sprawdzone, przećwiczone procedury zabezpieczające pracowników i gości hotelowych. I temu właśnie służą aktualnie przeprowadzane ćwiczenia.”

Ćwiczenia zostały poprzedzone odprawą, podczas której omówiono warianty działania oraz przekazano zadania poszczególnym zespołom bojowym. Policjanci Wydziału Realizacyjnego KSP i żołnierze Żandarmerii Wojskowej doskonalili swoje umiejętności w zakresie sprawnego przemieszczania się w zagrożonym hotelu, udzielania pierwszej pomocy, zatrzymywania napastników oraz zabezpieczania broni i materiałów wybuchowych. Funkcjonariusze weryfikowali także poprawność reagowania pracowników ochrony hotelowej na stwierdzone zagrożenie. W doskonaleniu umiejętności niezwykle ważna jest współpraca z różnymi podmiotami. Ćwiczenia, na potrzeby których grupa ACCOR HOTELS udostępniła funkcjonariuszom swoje obiekty, pozwalają na sprawdzenie gotowości do natychmiastowej reakcji, w warunkach najbardziej zbliżonych do możliwych zagrożeń.

źródło: KSP

Facebook