Najnowsze

Kursy dla dowódców prewencji

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Przedstawiciele średniej kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji doskonalą swoje umiejętności w słupskiej Szkole Policji.

Kilkutygodniowe kursy specjalistyczne adresowane są przede wszystkim do funkcjonariuszy oddziałów, samodzielnych pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji zajmujących stanowiska służbowe dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii i dowódcy kompanii oraz do policjantów przewidywanych do objęcia wspomnianych stanowisk.
Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji (ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów).

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Dzięki szkoleniom funkcjonariusze udoskonalają i utrwalają wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego. Zajęcia podzielone są na dwa bloki tematyczne – dowodzenie i realizację działań zespołowych.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia, a także aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. Uczestnicy szkolenia omawiają użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.
Natomiast w ramach ćwiczeń praktycznych opracowują plan zabezpieczenia działań policyjnych wykorzystując do tego mapy oraz urządzenia GPS. Ponadto każdy z kursantów określa taktykę działania drużyn interwencyjnych i prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook