Korupcja w publicznym ośrodku zdrowia. Kto dał łapówkę, powinien się zgłosić

źródło: KWP w Rzeszowie

W 2014 roku do policjantów z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie docierały informacje, z których wynikało, że lekarka w zamian za wykonywane świadczenia lekarskie, w publicznym ośrodku zdrowia w Sanoku, przyjmowała łapówki. W związku z tymi informacjami funkcjonariusze zaczęli baczniej przyglądać się jej pracy.

Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do rozpoczęcia realizacji sprawy. W poniedziałek 13.06.br. funkcjonariusze pionów kryminalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Komendy Powiatowej Policji w Sanoku równocześnie weszli do 27 miejsc związanych z tym przestępstwem. Po przeprowadzonych przeszukaniach, 22 osoby podejrzewane o wręczenie korzyści majątkowej, zostały przewiezione do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Wszyscy usłyszeli zarzuty wręczenia łapówki. Spośród podejrzanych pacjentów do popełnienia zarzucanych im czynów przyznało się 9 osób.

Lekarkę zatrzymano w ośrodku zdrowia. Kobieta usłyszała zarzuty 38 przestępstw przyjęcia łapówki. Przesłuchana w charakterze podejrzanego przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci: dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. złotych oraz zawieszenia w czynnościach służbowych w postaci udzielania świadczeń medycznych.

Wobec pozostałych 22 zatrzymanych osób, pacjentów podejrzanej lekarki, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Za wręczenie oraz przyjmowanie korzyści materialnej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy. Zachowanie przestępcze może dotyczyć nawet kilkuset osób.

Policja i prokuratura apeluje do osób, które wręczyły łapówkę, o zgłoszenie się do Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przypominamy, że w przypadku poinformowania organów ścigania o wręczeniu łapówki sprawca uniknie odpowiedzialności karnej.

źródło: KWP w Rzeszowie

Facebook