Mistrzostwa Policji w Strzelaniu

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

11.06.2016r. w Szkole Policji w Katowicach zorganizowano Mistrzostwa Policji w Strzelaniu. Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, w organizację aktywnie włączyły się Zarząd Główny i Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów. Do udziału w zawodach zaproszono przedstawicieli Policji oraz innych krajowych służb mundurowych.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

W mistrzostwach wzięła udział rekordowa liczba 181 osób startujących w konkurencji indywidualnej oraz 40 reprezentacji w konkurencji drużynowej. Celem zawodów była popularyzacja strzelectwa, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wymiana doświadczeń z zakresu strzelectwa policyjnego. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: strzelaniu dokładnym oraz strzelaniu dynamicznym.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

W tym roku reprezentacji Szkoły Policji w Katowicach w składzie nadkom. Krzysztof Fojcik, podkom. Tomasz Głuchowski, st. asp. Adam Hetman oraz st. asp. Tomasz Bujoczek udało się odzyskać tytuł drużynowego mistrza polski Policji, który wywalczyli w latach 2012, 2013 i 2014. Drugie miejsce zajęła drużyna Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zaś na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej rekordowym wynikiem 305 pkt zwyciężył Tomasz Bujoczek ze SP w Katowicach. Drugie miejsce wynikiem 290 pkt zajął Grzegorz Orłowski z Biura Ochrony Rządu. Trzeci był również zawodnik SP w Katowicach – Adam Hetman, uzyskując 289 pkt. Wśród pań najlepszą zawodniczką mistrzostw była Roksana Badach z Biura Ochrony Rządu.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

Puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Szkoły Policji w Katowicach oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Główny oraz Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wręczyli Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka oraz przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów Grzegorz Łagódka.

źródło: Szkoła Policji w Katowicach

Facebook