Najnowsze

Pirotechnikom życzymy samych bezpiecznych interwencji

źródło: CSP, ZSS

23 słuchaczy „Kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych” (MPAT-1/16), po zdaniu egzaminu końcowego, uzyskało uprawnienia do samodzielnej pracy z materiałami wybuchowymi. Przez sześć tygodni słuchacze zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podziału, rodzajów, składu i wykorzystania materiałów wybuchowych. Poznawali również taktykę i techniki neutralizacji materiałów wybuchowych oraz urządzeń samodziałowych w zakresie czynności policyjnego minera-pirotechnika, wykorzystywane przez Policję oraz inne służby.

źródło: CSP, ZSS

źródło: CSP, ZSS

W uroczystym zakończeniu kursu, oprócz kadry dydaktycznej Zespołu Minersko – Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych, uczestniczył Zastępca Komendanta CSP mł. insp. Marcin Szyndler oraz jako gość honorowy płk dr w st. spocz. Jerzy Rutkowski – współtwórca pirotechniki w Policji i konstruktor wielu urządzeń pirotechnicznych używanych do dziś. Po wręczeniu świadectw i stosownych uprawnień Komendant życzył pirotechnikom samych bezpiecznych interwencji oraz jak najmniej pracy na zbliżającym się szczycie NATO i Światowych Dniach Młodzieży.

źródło: CSP, ZSS

Facebook