Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

źródło: Policja Zachodniopomorska

Funkcjonariusze Policji z KWP w Szczecinie zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą liczącą kilkadziesiąt osób.

Funkcjonariusze od ponad roku wykonywali czynności w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie. Na początkowym etapie, postępowanie dotyczące osób zatrzymanych, przy których ujawniono środki odurzające lub substancje psychotropowe było prowadzone oddzielnie przez właściwe jednostki prokuratur rejonowych. Po uzyskaniu dowodów, że czyny poszczególnych osób pozostają ze sobą w związku i zostały popełnione w ramach działalności w zorganizowanej grupy przestępczej, postępowania połączono do wspólnego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie.

Zatrzymanie pierwszej z osób, której przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, miało miejsce w marcu ubiegłego roku. W chwili zatrzymania podejrzanego, w jednym z użytkowanych przez niego mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli blisko cztery kilogramy marihuany i amfetaminy. W toku prowadzonego postępowania funkcjonariusze Policji przeszukali kilkadziesiąt pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz pojazdów, w wyniku czego zabezpieczyli narkotyki oraz inne przedmioty mogące mieć związek z prowadzonym postępowaniem. W sprawie zatrzymano kilkadziesiąt osób.
W ramach prowadzonego śledztwa ustalono osoby odpowiedzialne za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zarzuty te przedstawiono czterem osobom, które od początku września 2014r. do końca kwietnia 2015r. na terenie województwa zachodniopomorskiego kierowały zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem i uczestniczeniem w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany, amfetaminy oraz tabletek extasy. Członkowie grupy odpłatnie i nieodpłatnie udzielali środków odurzających i substancji psychotropowych indywidualnym osobom. Kierujący grupą koordynowali i nadzorowali działania poszczególnych członków grupy, podejmowali decyzje o czasie, miejscu i ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych przekazywanych pozostałym członkom grupy.

Pozostałym zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty związane z uczestnictwem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczestnictwem w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Za popełnienie opisanych czynów podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze od 2 – 12 lat. Jak zapewniają śledczy sprawa ma charakter rozwojowy.

źródło: KWP Szczecin

Facebook