Wirtualny System Działań Interwencyjnych Policji i Treningu Strzeleckiego

źródło: Policja

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie od pół roku buduje dla Polskiej Policji Wirtualny System Działań Interwencyjnych Policji i Treningu Strzeleckiego.

VIRTPOL to mobilne, komplementarne narzędzie, które umożliwi ćwiczenie sytuacji realizowanych w czasie rzeczywistym, mogących zaistnieć w trakcie realizacji zadań z udziałem funkcjonariuszy Policji i innych służb. Będzie istniała możliwość uruchamiania scenariuszy wraz z wariantami będącymi materiałami wideo wysokiej jakości, z wykorzystaniem realnych miejsc podejmowania interwencji.

Przygotowanych zostanie 50 scenariuszy i wariantów działania dla szkolenia taktyki działań interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego. Ponadto zbudowany zostanie również moduł pomiaru parametrów psychofizjologicznych, który pozwoli na bieżące ich monitorowanie u ćwiczących, indywidualne podejście, a także osiąganie lepszych efektów szkoleniowych. Uzyskane dane umożliwią również optymalny dobór funkcjonariuszy do poszczególnych rodzajów służb i zadań. W ramach projektu zaadoptowane zostaną środki przymusu bezpośredniego: broń krótka (Glock 17), broń gładkolufowa oraz miotacz gazu. System umożliwi w uzasadnionych przypadkach reagowanie na użycie przez ćwiczącego pozostałych środków przymusu bezpośredniego będących na jego wyposażeniu poprzez działania instruktora. W założeniu system będzie łatwy w budowie i niedrogi w duplikowaniu, co umożliwi wyposażenie w przyszłości większości komend Policji. Policjanci będą mogli szkolić się nie tylko podczas dedykowanych, organizowanych najczęściej w ośrodkach szkoleniowych Policji kursach, ale także w miejscu pracy w trybie ciągłym.

Jak twierdzi podinsp. dr Grzegorz Gudzbeler Dyrektor Instytutu Koordynacji Badań i Funduszy Pomocowych WSPol – osoby, które wzięły udział w nagraniach scenariuszy miały odpowiednie przygotowanie zawodowe i odegrały swoje role w sposób profesjonalny tak, aby realizm scenariuszy był maksymalnie wysoki. W przygotowaniu tej części systemu wzięli udział najbardziej znani przedstawiciele przemysłu filmowego, w tym reżyser Tomasz Dobrowolski. Jakość materiałów będzie bardzo wysoka, niespotykana do tej pory w tego typy systemach.

źródło: WSPol Szczytno

Facebook