TASK FORCE 13 SCORPION

źródło: Task Force 13 Scorpion

Współpracujemy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, Państwową Strażą Pożarną w Rybniku, OSP Jankowice, OSP Świerklany, Policją w Rybniku oraz Żorach, szkołami mającymi klasy o profilu mundurowym z terenu Rybnika, Wodzisławia Śl. oraz Raciborza. Prowadzimy tam lekcje samoobrony oraz musztrę, przygotowujemy pokazy walki wręcz. Ponadto współpracujemy z innymi organizacjami np. skupiającymi byłych funkcjonariuszy służb mundurowych SZTURMAN, MKS LOK w Rybniku, Stowarzyszeniem miłośników broni GIWERA. Wymieniamy doświadczenia w ramach ćwiczeń, na przykład ze strażakami jest to udzielanie pierwszej pomocy, współdziałamy przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, zawodów.

Z Jackiem Buchcikiem, Prezesem Stowarzyszenia TF 13 SCORPION – rozmawia Anna Ruszczyk.

 

Kiedy i przez kogo zostało założone Stowarzyszenie ,,Task Force 13 Scorpion”?

Stowarzyszenie TF 13 SCORPION powstało 25.02.2014 r. z tym dniem zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jesteśmy stowarzyszeniem patriotycznym działającym na mocy porozumienia z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Rybniku, którego celem jest popularyzacja i kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie i doskonalenie wiedzy na temat historii i tradycji oręża polskiego, podejmowanie działań związanych z promocją wojska i obronności państwa.

Kto może do Was dołączyć?

Zgodnie ze Statutem członkami stowarzyszenia mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, posiadają odpowiednie predyspozycje i zainteresowania. Następnie muszą złożyć deklarację przystąpienia oraz przejść okres przygotowawczy.

źródło: Task Force 13 Scorpion

źródło: Task Force 13 Scorpion

 

Kim są ludzie działający w ramach TF 13 Scorpion i co ich przyciągnęło do stowarzyszenia?

W chwili obecnej mamy 35 aktywnych członków: jest to głównie młodzież oraz osoby z doświadczeniem merytorycznym – profesjonaliści z bogatym doświadczeniem umiejący zainteresować i zarazić młodzież swoją pasją, związani ze służbami mundurowymi. Jesteśmy otwarci i chętnie przyjmiemy nowe osoby zainteresowane doskonaleniem się w zajęciach polowo-bojowych, musztrze, podnoszeniem poziomu sprawności fizycznej z zakresu samoobrony, wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Co się kryje pod tą nazwą?

Nazwa SCORPION wywodzi się od Pułku Pancernego ,,Skorpion’’. Pułk wchodził w skład 2 Warszawskiej Brygady Pancernej, walczył pod Monte Cassino, nad Adriatykiem, w Apeninach i o Bolonię. Dnia 11.11.1966 r. nadano pułkowi Order Virtuti Militari. Odznakę pułku pancernego stanowił krzyż Monte Cassino z nałożonym na nim skorpionem.

Jaką macie misję, co chcecie osiągnąć w ramach działalności Stowarzyszenia TF 13 Scorpion?

Celem naszego Stowarzyszenia jest popularyzacja i kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich z jednoczesnym budowaniem własnej tożsamości narodowej i poszanowania symboli narodowych. Poprzez wspieranie służb mundurowych w aktywny sposób włączamy się w promocję wojska i obronności państwa. Doskonalimy wiedzę naszych członków w zakresie historii i tradycji oręża polskiego.

W jakich projektach lub ćwiczeniach braliście ostatnio udział?

Jesteśmy stosunkowo młodym Stowarzyszeniem, jednak możemy się pochwalić między innymi udziałem w uroczystościach obchodów Święta Wojska Polskiego z udziałem Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka w Rybniku w dn. 13.08.2014 r. Organizujemy obozy szkoleniowe na terenie Pustyni Błędowskiej. Otrzymaliśmy granty na realizację następujących projektów ,,Sportowo przez historię’’, ,,Scorpiony ratują życie’’, ,,Obroń się sama’’ skierowanych do mieszkańców Gminy Świerklany. Bierzemy udział w piknikach militarnych, jesteśmy obecni na WOŚP-ie, organizujemy w tym roku po raz trzeci Zawody Sportowo – Obronne skierowane do młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. 12.05.2016 r. razem z policją i strażą braliśmy udział w ćwiczeniach pod nazwą ,,Aktywny Strzelec’’.

źródło: Task Force 13 Scorpion

źródło: Task Force 13 Scorpion

 

Z jakimi organizacjami lub instytucjami współpracujecie i na czym ta współpraca polega?

Współpracujemy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, Państwową Strażą Pożarną w Rybniku, OSP Jankowice, OSP Świerklany, Policją w Rybniku oraz Żorach, szkołami mającymi klasy o profilu mundurowym z terenu Rybnika, Wodzisławia Śl. oraz Raciborza. Prowadzimy tam lekcje samoobrony oraz musztrę, przygotowujemy pokazy walki wręcz. Ponadto współpracujemy z innymi organizacjami, na przykład skupiającymi byłych funkcjonariuszy służb mundurowych SZTURMAN, MKS LOK w Rybniku, Stowarzyszeniem miłośników broni GIWERA. Wymieniamy doświadczenia w ramach ćwiczeń, na przykład ze strażakami jest to udzielanie pierwszej pomocy, współdziałamy przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, zawodów.

Czy bierzecie udział w piknikach militarnych?

Bardzo często bierzemy udział w tego typu imprezach. Sami przy współpracy Urzędu Gminy co dwa lata organizujemy Piknik Militarny.

źródło: Task Force 13 Scorpion

źródło: Task Force 13 Scorpion

 

W czerwcu organizujecie Rybnickie Zawody Sportowo-Obronne dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i „mundurowych”. Jak wyglądają takie zawody, co jest głównym celem i jakie jest zainteresowanie młodzieży udziałem w tego typu imprezach?

W tym roku już po raz trzeci organizujemy Rybnickie Zawody Sportowo – Obronne dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i mundurowych. Tegoroczne zawody organizowane są w 75 rocznicę pierwszego zrzutu cichociemnych do walki w okupowanej Polsce. Zawody są organizowane pod honorowym patronatem Starosty Rybnickiego i Wojskowego Komendanta w Rybniku. Wsparcie organizacyjne zapewni Miejska Komenda Policji w Rybniku oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, zaś wsparcie merytoryczne Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku. Zawody są formą rywalizacji zespołów w zakresie umiejętności sportowych, obronnych i ratowniczych. Celem zawodów jest oddanie hołdu i uczczenie pamięci Cichociemnych, a także upowszechnianie wiedzy na temat wielkich osiągnięć i poświęcenia Cichociemnych. Ponadto popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej.

Jakie konkurencje zostały przewidziane dla uczestników zawodów?

Zgodnie z regulaminem zawodów przewidziane są następujące konkurencje: sprawnościowy tor przeszkód, test wiedzy, bieg na orientację, pierwsza pomoc przedmedyczna, rzut granatem, strzelnica ASG, zakładanie sprzętu prewencji policji typu PZ. Organizujemy zawody po raz trzeci, to świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony młodych ludzi, co nas bardzo cieszy.

Dziękuję za rozmowę

Facebook