Komendanci zgłębili wiedzę jak zarządzać jednostką policji

źródło: WSPol w Szczytnie

Instytut Nauk Społecznych Wydziału Administracji WSPol od lat organizuje szkolenia dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji. 10.06.br. zakończyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych w tym roku edycji. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie komendantów w skuteczne i efektywne, a przede wszystkim w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, zarządzanie jednostkami Policji.

Tym razem w szkoleniu wzięło udział szesnastu komendantów z całej Polski. Kurs odbywał się w formie dwóch tygodniowych zjazdów. Zajęcia były prowadzone przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz zaproszonych przedstawicieli kadry kierowniczej Policji. Tematyka spotkań dotyczyła między innymi współczesnych metod i technik zarządzania, psychologii i komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy zgłębiali wiedzę i podnosili swoje kompetencje związane z zajmowaniem w Policji stanowisk kierowniczych średniego szczebla.

Szkolenie było uzupełnieniem, formą aktualizacji wiedzy z wybranych aspektów kierowania działaniem własnym, zespołami ludzkimi i jednostką. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności interpersonalne. Ponadto mieli możliwość wymiany dobrych praktyk w kierowaniu jednostkami, a także doświadczeń we współpracy z innymi jednostkami Policji i podmiotami zewnętrznymi. Koordynatorem szkolenia była nadkom. Sylwia Królicka –  wykładowca Instytutu Nauk Społecznych WA WSPol. Kolejną edycję zaplanowano na przełomie listopada i grudnia  br.

źródło: WSPol w Szczytnie

Facebook