Policjanci Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w EULEX Center Mitrovica

źródło: JSPP Kosowo, OPP Białystok

11.07.2016 r. odbyła się uroczystość odznaczenia policjantów Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w EULEX Center Mitrovica, za uczestnictwo w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Do obowiązków policjantów służących w Kosowie należy między innymi patrolowanie północnej części tego kraju, pomoc Kosowskiej Policji przy zabezpieczaniu masowych protestów, a także eskorty i konwoje przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz celników. Nasi funkcjonariusze, stacjonujący w Kosowskiej Mitrowicy, są w stanie w ciągu kilku minut, być gotowymi do wyjazdu i szybkiego przemieszczenia się w każdy rejon Kosowa w celu udzielenia pomocy przy przywracaniu porządku publicznego. Jest to efekt wyszkolenia na wysokim poziomie i ciągłego doskonalenia zawodowego.

źródło: JSPP Kosowo, OPP Białystok

źródło: JSPP Kosowo, OPP Białystok

Policjanci szkolą się zarówno we własnym gronie na terenie obozu czy strzelnicy, jak również biorą udział w szkoleniach wraz z żołnierzami i policjantami innych państw, stacjonującymi na terenie Kosowa. W uroczystości odznaczenia policjantów wzięło udział duże grono gości, między innymi Ambasador RP w Skopje (Macedonia) Pan Jacek Multanowski, Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR ppłk Jarosław Radzimierski, Dowódca Pułku MSU Karabinierów KFOR płk Paolo Coletta, Szef misji Eulex Pan Bernd Thran, Szef Pionu Policji Eulex Pan Olivier Hoffmann, Szef departamentu Specjalnego Policji Eulex mł.insp. Cezary Luba, a także Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Dyrektor BMWP insp. Rafał Batkowski oraz Naczelniki Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP mł.insp. Ryszard Bąkowski, którzy wręczyli odznaczenia i wyróżnienia policjantom JSPP.

źródło: JSPP Kosowo, OPP Białystok

źródło: JSPP Kosowo, OPP Białystok

Odznaczono 36 funkcjonariuszy, którzy po raz pierwszy brali udział w misji Unii Europejskiej EULEX oraz dodatkowo, za szczególne zaangażowanie przy realizowaniu zadań mandatowych misji, zostało wyróżnionych 10 policjantów w tym Dowódca JSPP podkom. Marek Dzierżęga.

źródło: JSPP Kosowo, OPP Białystok

źródło: JSPP Kosowo, OPP Białystok

Po uroczystości odbyło się spotkanie policjantów XXV zmiany z przełożonymi z Komendy Głównej Policji. Poruszano kwestie przyszłości misji zagranicznych, modernizacji i wymiany misyjnego sprzętu, lepszego dostosowania umundurowania do warunków panujących na Bałkanach. Rozmawiano o wspólnych szkoleniach międzynarodowych, pojawiły się propozycje, aby odbywały się one na terenie naszego kraju. W ten sposób jeszcze więcej polskich funkcjonariuszy mogłoby poznać taktyki policji z innych państw oraz wymieniać się doświadczeniami.

XXV rotacja w Kosowie służbę rozpoczęła w listopadzie ubiegłego roku. Powrót do rodzin i bliskich nastąpi na początku sierpnia bieżącego roku.

źródło: JSPP Kosowo, OPP Białystok

Facebook