Psychologia dla bezpieczeństwa w lotnictwie

źródło: KWP Bydgoszcz

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, w odpowiedzi na prośbę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego, polecił psychologom policyjnym oraz negocjatorom policyjnym przeprowadzenie szkoleń zwiększających umiejętności psychospołeczne pracowników Służby Ochrony Lotniska. Wzrost tych umiejętności  może znacząco wpłynąć na zwiększenie trafności oceny zachowań osób stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu lotniczego.

I tak od słów do czynów, dniach 27-30 czerwca br. w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy psycholodzy Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podinsp. Beata Wieczorek oraz st. post. Karolina Engelgardt, przeprowadziły szkolenia  „Psychologia dla bezpieczeństwa w lotnictwie. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania osób zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.” Uczestnicy warsztatów mieli okazję pogłębić wiedzę i umiejętności wychwytywania niepokojących wskazówek behawioralnych u osób mogących być sprawcami bezprawnych incydentów. Co więcej kursanci rozwijali swoje zdolności w aspekcie identyfikowania sygnałów nieszczerości. Psycholodzy poruszyli zagadnienie uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz motywacji psychologicznych osób do dokonywania aktów terrorystycznych. Warsztaty zakończyła prelekcja Negocjatora Policyjnego – kom. Żanety Boguszyńskiej – Hincz przedstawiająca praktyczny poradnik dotyczący sposobów postępowania z różnymi typami sprawców incydentów z zakładnikami. W warsztatach udział wzięło 24 pracowników Służby Obrony Lotniska.

źródło: KWP Bydgoszcz

Facebook