Jak zatrzymać bombera?

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Wejście do pomieszczeń i zatrzymanie uzbrojonego mężczyzny posiadającego materiały wybuchowe. W symulacji takich działań mogli uczestniczyć słuchacze, którzy brali udział w popołudniowych fakultetach, odbywających się w nowoczesnych obiektach symulacyjnych słupskiej Szkoły Policji. 

Zajęcia ukierunkowane były na wykształcenie umiejętności z zakresu zatrzymywania niebezpiecznego przestępcy. W trakcie ćwiczenia pojawiały się dodatkowe trudności, jak chociażby fakt posiadania przez mężczyznę materiałów wybuchowych, potrzeba udzielenia mu pierwszej pomocy oraz ewakuacja z niebezpiecznej strefy. W celu jak największego urealnienia sytuacji w prowadzonych ćwiczenia wykorzystano specjalny system ćwiczebnej amunicji barwiącej.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Część zajęć odbywała się w zaciemnionych pomieszczeniach z wykorzystaniem sztucznego dymu i świateł stroboskopowych. W takich warunkach słuchacze musieli poradzić sobie z atakiem niebezpiecznego przestępcy oraz wykonać pozostałe czynności związane z interwencją. W trakcie ćwiczenia wykorzystano także podstawowe wyposażenie ratownicze oraz atrapę bomby.

Zajęcia pokazały jak istotnym elementem jest nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw ratownictwa, taktyki i techniki interwencji oraz posługiwania się bronią palną. Słuchacze uczestniczący w zajęciach fakultatywnych dowiedzieli się jak należy się zachować w sytuacji ujawnienia materiału wybuchowego. Czynności postępowania w sytuacji ujawnienia materiału wybuchowego zostały wprowadzone z uwagi na narastający, na całym świecie problem terroryzmu. Zajęcia odbyły się dzięki zaangażowaniu wykładowców Zakładu Interwencji Policyjnych.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 

Facebook