Rośnie wskaźnik zatrudnienia osób skazanych

źródło: Zakład Karny w Nowogardzie

Wskaźnik zatrudnienia skazanych w ZK w Nowogardzie od dłuższego czasu kształtuje się na poziomie 43 %. Mimo, że jest to jeden z największych wskaźników zatrudnienia w kraju, to w ramach realizacji rządowego programu „Praca Więźniów” i wcześniej prowadzonych rozmów z kontrahentem zewnętrznym, od dnia 04.07.2016 r. uruchomiono zatrudnienie 20 skazanych na drugą zmianę w firmie Hjort Knudsen Polen. Uzgodniono także możliwość rozszerzenia zatrudnienia o kolejne osoby. Dzięki wcześniej poczynionym ustaleniom z Burmistrzem Kamienia Pomorskiego, od dnia 01.08.2016 r. skierowano do prac publicznych na terenie miasta 7 skazanych. Co więcej, istnieje możliwość skierowania do pracy dodatkowych osób.

W celu nawiązania współpracy w szeroko rozumianym procesie zatrudniania skazanych oraz włączenie się w proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program pracy dla osób pozbawionych wolności dokonano rozpoznania lokalnego rynku pracy i nawiązano kontakty z podmiotami gospodarczymi, działającymi na terenie powiatów: łobeskiego, gryfickiego i goleniowskiego. W efekcie trwają rozmowy z pracodawcami reprezentującymi min. branżę budowlaną, meblową i usługową.

źródło: Zakład Karny w Nowogardzie

źródło: Zakład Karny w Nowogardzie

Dotychczasowy partner ZK w Nowogardzie, firma „Resko” sp. z o.o. w najbliższym czasie zwiększy liczbę zatrudnionych skazanych o ok. 15 osób. Prowadzone są również zaawansowane rozmowy w tym zakresie z właścicielami firmy „Drewpol” z siedzibą w Osinie, przedstawicielem branży meblarskiej, gdzie pracę otrzyma nawet 10 skazanych.

Planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia. Rządowy program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród prywatnych przedsiębiorców jak i reprezentantów samorządów terytorialnych. Natomiast dzięki dużemu doświadczeniu w kwestii organizacji pracy więźniów, jakie posiada ZK w Nowogardzie istnieje realna szansa na dalszy wzrost zatrudnienia skazanych, zwłaszcza odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego.

Wszelkie szczegółowe informacje dla pracodawców, dotyczące zatrudnienia skazanych i możliwości skorzystania z ryczałtów, dotacji i pożyczek z Funduszu Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy znajdują się na stronie Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce „Zatrudnij skazanego”.

źródło: Zakład Karny w Nowogardzie

Facebook