9 dni w Harlow

źródło: KGP

Polscy policjanci delegowani do Harlow w związku z przestępstwami popełnionymi w ostatnim czasie na szkodę naszych obywateli zamieszkujących w hrabstwie Essex mieli okazję do nawiązania kontaktów z polską społecznością, zapoznania się bliżej z problemami naszych rodaków i ułatwienia im kontaktów z miejscową policją.

Funkcjonariusze kontaktowali się z polską społecznością w Harlow, polskim kościołem, organizacjami polonijnymi. Wspierali brytyjskich funkcjonariuszy uczestnicząc w spotkaniach z polskimi obywatelami, tłumacząc im zawiłości związane z prawodawstwem w Wielkiej Brytanii, pomagając chociażby w tłumaczeniu dokumentów, czy asystując przy interwencjach, w których brali udział Polacy. Z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej szkole w Harlow policjanci spotkali się z rodzicami dzieci uczęszczających do tej szkoły, dyrekcją szkoły i nauczycielami w niej pracującymi. Dzięki temu mogli dotrzeć do szerokiego grona Polaków. Rodzice chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wymieniali doświadczenia. Tak samo jak i studenci miejscowego Collage’u, których w szkole również odwiedzili polscy policjanci.

Policja w Harlow z inicjatywy polskich funkcjonariuszy utworzyła specjalny numer kontaktowy dla wszystkich, którzy chcieli się skontaktować i umówić na spotkanie z polskimi policjantami. W ten sposób funkcjonariusze mogli dotrzeć do tych osób, które nie miały okazji spotkać ich na ulicy podczas wspólnych patroli z lokalnymi służbami mundurowymi. Wszelkimi problemami polscy policjanci na bieżąco dzielili się z brytyjskimi stróżami prawa. 22 września br., w Londynie, odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt, w którym oprócz funkcjonariuszy, Oficera Łącznikowego polskiej Policji, w imieniu Komendanta Głównego Policji weźmie udział Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Rafał Batkowski.

źródło: KGP

Facebook