Ćwiczenia Kobra-16

źródło: Wojciech Bilski Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, podkom. Robert Bugajski Sztab Policji KWP w Bydgoszczy

W Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj. przeprowadzono ćwiczenia obronne Kobra -16 z udziałem policjantów ze Sztabu i Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Bydgoszczy oraz miejscowych służb. Odpowiedzialnym za ćwiczenia był starosta sępoleński p. Jarosław Tadych, który na bieżąco współpracował m.in. z p.o. Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim podinsp. Dariuszem Jędrzejczakiem.

W trakcie szkolenia teoretycznego uczestnicy dowiedzieli się jak postępować w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, które potencjalnie mogą wystąpić m.in. na terenie urzędów. Prowadzący szkolenie podkom. Robert Bugajski ze Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy przybliżył procedury postępowania w chwili zagrożenia oraz wyjaśnił, jak się zachować i w jaki sposób współpracować z Policją oraz pozostałymi służbami. Podkreślono również konieczność opracowania przez różnego typu placówki, czy urzędy algorytmu postępowania pracowników w przypadku wtargnięcia napastnika lub uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

źródło: Wojciech Bilski Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, podkom. Robert Bugajski Sztab Policji KWP w Bydgoszczy

źródło: Wojciech Bilski Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, podkom. Robert Bugajski Sztab Policji KWP w Bydgoszczy

Scenariusz ćwiczeń praktycznych zakładał, że uzbrojony w nóż napastnik (niezadowolony petent) wtargnął do urzędu, zaatakował pracowników, a następnie zabarykadował się z zakładnikami w jednym z pomieszczeń. Zachodziło również niebezpieczeństwo, że w budynku została podłożona bomba. W piwnicy doszło do zaprószenia ognia oraz zadymienia przeważającej części budynku, co w konsekwencji wymusiło przeprowadzenie ewakuacji pracowników oraz petentów urzędów.

źródło: Wojciech Bilski Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, podkom. Robert Bugajski Sztab Policji KWP w Bydgoszczy

źródło: Wojciech Bilski Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, podkom. Robert Bugajski Sztab Policji KWP w Bydgoszczy

W ćwiczeniach udział wzięło kilkadziesiąt osób, w tym kierownictwo Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, specjaliści zajmujący się zarządzaniem kryzysowym i obronnością, Policja, Straż Pożarna, a także Pogotowie Ratunkowe. Rolę pozorantów zaatakowanych przez napastnika odegrali m.in. pracownicy urzędów, a także liczna grupa uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku, którym udział w ćwiczeniach pozwolił na zapoznanie się z praktycznym działaniem podmiotów tworzących system reagowania kryzysowego oraz współdziałaniem służb ratunkowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu.

źródło: KWP w Bydgoszczy

Facebook