„Kukle 2016”

źródło: KWP w Białymstoku

27 września br. na przejściu granicznym w Ogrodnikach miała miejsce próba nielegalnego przekroczenia granicy przez autobus, który został skradziony w Estonii i nie zatrzymał się do kontroli na Litwie. Wewnątrz pojazdu znajdowali się zakładnicy oraz mający niebotyczne żądania sprawcy, wyposażeni w niebezpieczne substancje chemiczne i wybuchowe. Dodatkowo poprzedzające autobus osobowe auto, próbowało z ogromną prędkością wedrzeć się na terytorium RP. Pasażerowie tego pojazdu ostrzelali podejmujących interwencję pograniczników.

źródło: KWP w Białymstoku

źródło: KWP w Białymstoku

W oparciu o taki scenariusz odbyło się ćwiczenie dowódczo – sztabowe opatrzone kryptonimem „Kukle 2016”. Wzięli w nim udział podlascy policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej doskonaląc umiejętności organizacji działań podczas prowadzenia operacji w trakcie wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym w pasie nadgranicznym północno-wschodniej części RP.

Ćwiczenie było kulminacyjnym punktem zorganizowanej w dniach 26-28.09.2016 r. w Kuklach w gminie Giby (woj. podlaskie) przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie konferencji naukowo dydaktycznej nt.: „Zarządzanie kryzysowe na terenie Przesmyku Suwalskiego, jako forma wzmożonej ochrony granicy Unii Europejskiej”.

źródło: KWP w Białymstoku

Facebook