Wykorzystanie strzelca wyborowego w operacjach kontrterrorystycznych

źródło: BOA KGP

W dniach 12-16.09.2016 r. na terenie obiektów poligonowych Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie zostały przeprowadzone ćwiczenia w ramach grupy ATLAS. Ćwiczenia zoragnizowano w ramach przewodnictwa Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji nad forum SNIPER grupy ATLAS, jako jednego z elementów funkcjonowania współpracy pomiędzy zrzeszonymi jednostkami Wspólnoty.

Tematem przewodnim przedsięwzięcia było wykorzystanie strzelca wyborowego w operacjach kontrterrorystycznych z pokładu śmigłowca oraz łodzi z wykorzystaniem najnowszej technologii. Wykorzystano amerykańskie urządzenie stabilizujące TALON, pozwalające oddać precyzyjnie strzał z pokładu śmigłowca (MI-8) jak również z pokładu łodzi. W ramach ćwiczeń zrealizowano strzelanie ze śmigłowca do celów znajdujących się w budynku, strzelanie z pokładu łodzi do celów znajdujących się na brzegu, strzelanie z jednego brzegu do celów znajdujących się na przeciwległym brzegu jeziora na dystansie 1000 metrów oraz strzelanie na strzelnicy otwartej.

Tematyka została dostosowana do obecnych zagrożeń jakie występują na terenie Unii Europejskiej, gdzie nieprzewidywalność oraz brutalizacja sprawców ataków terrorystycznych, obliguje centralne jednostki kontrterrorystyczne do poszukiwania nowych rozwiązań, nowych technologii, pozwalających optymalnie bezpiecznie rozwiązać sytuację kryzysową.

Całość przedsięwzięcia została podparta wykładami z zakresu balistyki jak również aspektów prawnych. Prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu strzelectwa wyborowego podparte zagadnieniami z zakresu balistyki daje podstawę do pełnego zrealizowania kwestii związanych ze strzelectwem długodystansowym – wyborowym. Niezwykle istotnym elementem były również wykłady z zakresu prawnego wykorzystania strzelca wyborowego, zwłaszcza, że w przypadku realnego współdziałania poszczególnych jednostek UE jednostka uczestnicząca na terenie państwa gospodarza musi respektować przepisy obowiązujące w kraju do którego przybyła. W związku z tym poszczególne jednostki UE winne są znać przepisy obowiązujące w państwach wspólnoty. W trakcie ćwiczeń omówione zostały przepisy prawne zawarte w ustawie z dnia 10 czerwca 2016r. Ustawa o Działaniach Antyterrorystycznych.

źródło: BOA KGP

źródło: BOA KGP

Uczestnikami zgrupowania byli przedstawiciele 21 państw Unii Europejskiej zrzeszeni w grupie ATLAS tj. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Luksemburga, Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Romunii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch oraz funkcjonariusze z BOA KGP. Razem w przedsięwzięciu wzięło udział 29 funkcjonariuszy z UE, 19 funkcjonariuszy z BOA KGP, zaproszeni eksperci oraz zaproszeni funkcjonariusze z innych formacji.

źródło: BOA KGP

źródło: BOA KGP

 

Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP już prowadzi przygotowania nad przyszłorocznymi ćwiczeniami w ramach przedmiotowego forum, które będzie również na najwyższym poziomie co da podstawę i możliwość wypracowania optymalnego wykorzystania strzelca wyborowego w działaniach kontrterrorystycznych.BOA KGP czynnie uczestniczy również w innych przedsięwzięciach realizowanych w ramach grupy ATLAS, zarówno jako zaproszony uczestnik jak i organizator przedsięwzięć na terenie Polski.

źródło: BOA KGP

Facebook