Szkolenia służb dyżurnych policji i WCPR w Bydgoszczy

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zorganizował cyklu szkoleń adresowanych do dyżurnych komend policji w województwie. Głównym tematem warsztatów były zagadnienia dotyczące reakcji dyżurnego policji na zgłoszenie. Zajęcia realizowane będą we wrześniu 2016r. w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej w miejscowości Tylna Góra k. Koronowa.

W związku z tym, iż obecnie zgłoszenia alarmowe przekazywane są do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, w zajęciach udział brać będą również operatorzy Centrum, jako osoby bezpośrednio współpracujące z dyżurnymi policji w zakresie przyjmowania i przekazywania informacji o zdarzeniach.

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

W szkoleniu będą brali udział również pracownicy policji, którzy pełnią funkcję pomocników dyżurnych – ma to miejsce w KMP w Bydgoszczy. Łącznie w szkoleniu ma wziąć udział ok. 150 osób.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące tematy: porównanie dokumentacji WCPR z systemami policji z uwzględnieniem przekazywania informacji o zdarzeniach, studium przypadku w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych oraz dokonywanych wpisów w aplikacjach dyżurnego policji, współpraca i wymiana informacji  WCPR – Policja, statystyki w zakresie przyjmowania zgłoszeń, dysponowanie siłami i środkami w zakresie obsługi, dokumentowanie obsługi zgłoszeń i zadysponowanych sił oraz środków policji.

źródło: Policja Kujawsko-Pomorska

Facebook