Ratownictwo taktyczne w sytuacjach zagrażających życiu

źródło: policja

W słupskiej Szkole Policji rozpoczęły się pięciodniowe ćwiczenia w ramach projektu EUPST II (European Union Police Services Training).

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, przy współpracy słupskiej Szkoły Policji. Szkolenie prowadzone jest pod hasłem „Ratownictwo taktyczne w sytuacjach szczególnych, zagrażających życiu i zdrowiu policjantów i personelu realizującego zadania w ramach misji zagranicznych Unii Europejskiej”. W zajęciach uczestniczy grupa 45 funkcjonariuszy: policjantów, żandarmów i pracowników służb porządku publicznego z krajów Unii Europejskiej oraz współpracujących z projektem krajów trzecich.

źródło: Policja

źródło: Policja

Celem ćwiczeń jest przygotowanie uczestników szkolenia do przyszłego wyjazdu w rejon misji. W przedsięwzięciu w charakterze wykładowców uczestniczą przedstawiciele polskiej Policji z bogatym doświadczeniem misyjnym (wśród nich: obecny Dowódca polskiego Kontyngentu na Misji w Gruzji, polski Oficer Łącznikowy w Turcji, Dowódca XXV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie) oraz pracownicy naukowi placówek badawczych i uniwersyteckich (także wojskowych), zajmujących się problematyką ratownictwa medycznego oraz taktyki udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
Szkolenie jest oceniane przez Komitet Ewaluacyjny projektu EUPST II którego dwaj przedstawiciele biorą bezpośredni udział w kursie.

źródło: Policja

źródło: Policja

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane w ramach projektu EUPST II w Polsce i w znacznej części opłacane z budżetu projektu. Łączy ono w sobie zarówno elementy teoretyczne związane z problematyką przygotowania personelu do późniejszego objęcia różnorodnych zadań na terenach misyjnych, jak również elementy praktyczne związane z reagowaniem na sytuacje nadzwyczajne wiązane z ryzykiem utraty życia i zdrowia.

źródło: Policja

Facebook