Ćwiczenia jednostek antyterrorystycznych

źródło: KWP we Wrocławiu

We Wrocławiu odbyły się ćwiczenia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, które były kontynuacją projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk”, realizowanego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Organizatorem warsztatów była Grupa Ratownictwa Specjalistycznego „STARÓWKA” wspierana przez Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu. W szkoleniu udział wzięli również zaproszeni funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji z Gdańska, Szczecina, Katowic, Poznania i Krakowa, Jednostka Antyterrorystyczna Policji ze Słowacji oraz żołnierze Jednostki Wojskowej z Lublińca.

Scenariusz ćwiczeń obejmował działania z zakresu bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej, które stanowią obszary szczególnie wrażliwe na występowanie zagrożeń. W ciągu jednego dnia we Wrocławiu doszło do kilku symulowanych ataków terrorystycznych. Zdarzenia wystąpiły na terenie miasta w różnych miejscach i różnym czasie. Pierwszy atak wystąpił w Afrykarium w momencie wpuszczania zwiedzających na teren wrocławskiego ZOO, chwilę później doszło do dwóch kolejnych równoległych zamachów w poczekalni Dworca Głównego i w Urzędzie Bezpieczeństwa przy placu Dominikańskim. Sprawcy wzięli zakładników, używając broni i materiałów wybuchowych, ranili też przypadkowe osoby. Następnie kolejni napastnicy zaatakowali w Narodowym Forum Muzyki oraz w Hali Stulecia, gdzie podczas odbywającego się koncertu doszło do strzelaniny. Podjęte przez pododdziały antyterrorystyczne działania zmierzały do neutralizacji zagrożenia, zatrzymania terrorystów, uwolnienia zakładników i udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.

Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur działania funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji i innych jednostek antyterrorystycznych, w tym również zagranicznych, ujednolicenie taktyki działania policyjnych jednostek antyterrorystycznych, wymiana doświadczeń, zsynchronizowanie działań jednostek policyjnych i wojskowych, a także działań grup szturmowych z działaniami formacji ratownictwa specjalistycznego.

Kolejnymi założeniami ćwiczeń było również sprawdzenie możliwości reagowania lokalnych systemów bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy pomiędzy formacjami ratowniczymi, a formacjami policyjnymi i wojskowymi, doskonalenie procedur siłowego odbicia zakładników oraz taktyki działań ratowniczych skierowanych wobec osób rannych, a prowadzonych w strefie zagrożenia.

To kolejne ćwiczenia we Wrocławiu na wypadek zagrożenia o charakterze terrorystycznym, w ramach projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk”. W zeszłym roku takie szkolenie przeprowadzono w Archikatedrze Wrocławskiej, w pociągu na dworcu kolejowym i autobusie komunikacji miejskiej, a także w „budynku urzędu miasta” i jednej z wrocławskich szkół.

źródło: KWP we Wrocławiu

Facebook