Uprowadzenie i przetrzymywanie adwokata, wielowątkowe śledztwo prokuratury

źródło: Prokuratura Krajowa

W dniu 27 października 2016 r., na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, funkcjonariusze CBŚP w Gdańsku wykonali przeszukanie miejsca zamieszkania Krzysztofa S., lat 58, zam. w gminie Płońsk. W wyniku przeszukania ujawniono pistolet maszynowy, kal. 7,65 mm, wzoru SKORPION oraz 481 gramów żywicy konopi innych niż włókniste (haszysz) i 143 gramy amfetaminy. Czynności podjęto w sprawie nadzorowanej przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, dotyczącej między innymi uprowadzenia dla okupu jednego z gdańskich adwokatów.

Krzysztof S., postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, został tymczasowo aresztowany. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30 czerwca 2015 roku, po ujawnieniu dokonanego 29 czerwca 2015 roku, w Gdańsku, uprowadzenia i przetrzymywania przez niemal dobę, jednego z gdańskich adwokatów. Pokrzywdzony został uwolniony przez porywaczy po zapewnieniu, że zapłaci im 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) okupu.

Dotychczas zarzuty popełnienia przestępstw w tej sprawie ogłoszono ośmiu osobom. Sześciu podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych. Dwóch, stoi pod zarzutem pomocnictwa w uprowadzeniu, i wobec nich są stosowane nieizolacyjne środki zapobiegawcze. W prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wykonano szereg czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych zmierzających do bezsprzecznego ustalenia stanu faktycznego. W dużym zakresie wykorzystano zapisy nagrań z monitoringu miejskiego i z dróg międzymiastowych. W szerokim spektrum korzystano z opinii biegłych z różnych specjalności, przede wszystkim z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku.

W oparciu o zgromadzone dowody odtworzono przebieg zdarzeń związanych z uprowadzeniem i uwolnieniem gdańskiego adwokata. Ustalono, że sprawcy byli ubrani w odzież przypominającą umundurowanie funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Poruszali się samochodem wyposażonym w światła błyskowe używane przez pojazdy uprzywilejowane oraz w wyświetlacz sygnalizacyjny o treści „Policja”. Pod pozorem kontroli drogowej, posługując się bronią palną, zatrzymali samochód prowadzony przez adwokata, a następnie, używając młota wybili szybę w drzwiach po stronie kierowcy, po czym zakuli pokrzywdzonego w kajdanki i uprowadzili. Za jego uwolnienie zażądali 1.000.000,00 zł (miliona złotych). Po uzyskaniu zapewnienia zapłaty okupu, adwokat został uwolniony.

Śledztwo jest prowadzone wielowątkowo i nadal ma charakter rozwojowy. Wyjaśniany jest udział podejrzanych w popełnieniu różnego rodzaju przestępstw, głównie przeciwko mieniu, na terenie całego kraju. Do prowadzonego postępowania dołączono śledztwa z Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty, z prokuratur okręgowych w Elblągu i w Olsztynie.

źródło: Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku

Facebook