Taktyka i techniki interwencji

źródło: KPP w Skarżysku- Kamiennej

Dzisiaj w jednej ze szkół na terenie Skarżyska-Kamiennej odbyły się zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyk i technik interwencji. Udział w nich wzięli policjanci z komend powiatowych w Skarżysku- Kamiennej, Ostrowcu Św., Końskich i Starachowic. Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonych instruktorów z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach, Sekcji Antyterrorystycznej oraz Oddziałów Prewencji Policji w Kielcach.

źródło: KPP w Skarżysku- Kamiennej

źródło: KPP w Skarżysku- Kamiennej

W trakcie prowadzonych zajęć instruktorzy przypominali policjantom techniki samoobrony. Ćwiczono m. in. chwyty obezwładniające i transportowe oraz postawy do obrony. Dużą uwagę poświęcono na właściwe i skuteczne wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego tj. zakładanie kajdanek w różnych płaszczyznach oraz obrona przy użyciu pałki wielofunkcyjnej.

źródło: KPP w Skarżysku- Kamiennej

źródło: KPP w Skarżysku- Kamiennej

Jednym z etapów szkolenia było przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze zostali zapoznani z algorytmem postępowania w przypadku nieprzytomnej osoby oraz uczyli się przy pomocy fantomu przeprowadzać w sposób prawidłowy resuscytację krążeniowo oddechową. Celem zajęć było przypomnienie podstawowych zasad taktyki i techniki interwencji oraz podniesienie umiejętności po przez wymianę wspólnych doświadczeń.

źródło: KPP w Skarżysku- Kamiennej

Facebook