Techniczne środki wzmocnienia

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

22 kolejnych policjantów zakończyło zajęcia na specjalistycznym kursie instruktorów technicznych środków wzmocnienia. Szkoła Policji Słupsku jest jedną z dwóch placówek w kraju, która prowadzi tego typu szkolenia dla policjantów. Najbardziej charakterystyczne środki wzmocnienia wykorzystywane przez polską Policję to: armatki wodne, ręczne granatniki zespolone oraz ręczne i automatyczne wyrzutnie granatów łzawiących. Program kursu ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie policjanta do wykonywania czynności w służbie prewencyjnej: obsługi i konserwacji technicznych środków wzmocnienia znajdujących się na wyposażeniu oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z policjantami pełniącymi służbę z wykorzystaniem technicznych środków wzmocnienia.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Sam program szkolenia instruktorów został opracowany w 2007 roku w słupskiej Szkole Policji. Od zakończenia II wojny światowej do roku 2007 szkolenia z tego zakresu prowadzone były przy współudziale specjalistów wojskowych. Ponieważ charakter zdarzeń, w których wykorzystywane są techniczne środki wzmocnienia zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zaistniała potrzeba opracowania nowego programu szkolenia instruktorów tej specjalności. Aktualny, typowo policyjny program, jest dostosowany do dzisiejszych realiów policyjnej służby. Sugestie i uwagi do programu przekazywali policjanci z jednostek liniowych, którzy w codziennej służbie wykorzystują tego rodzaju sprzęt. Instruktorzy, którzy zakończyli zajęcia w Szkole Policji, organizować będą teraz podobne kursy w macierzystych Komendach Wojewódzkich przekazując zdobytą w Słupsku wiedzę kolegom ze swoich jednostek terenowych. W zakończonej edycji kursu udział wzięli policjanci z komendy Stołecznej oraz Komend Wojewódzkich w Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook