Najnowsze

Operacja PANDORA

źródło: policja

Polska Policja aktywnie uczestniczyła w Operacji PANDORA, za jej przygotowanie i realizację odpowiedzialne było Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, w którym funkcjonuje punkt kontaktowy Nieformalnej Sieci ds. Przestępczości przeciwko Dobrom Kultury EU CULTNET. Działania realizowane były w ścisłej współpracy z komendami wojewódzkimi (Komendą Stołeczną Policji).

Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ustalili mężczyznę, który na polach uprawnych pomiędzy miejscowościami Ujście a Mirosławie chodził po polu z wykrywaczem metali. Mężczyzną tym okazał się Łukasz W. , który nie posiadał stosownych zezwoleń na prowadzenie poszukiwań przy użyciu detektora metali. Przy mężczyźnie, jak również w samochodzie, którym przyjechał na miejsce nie ujawniono żadnych przedmiotów mogących pochodzić z nielegalnie prowadzonych poszukiwań. Wspólnie z archeologiem z Muzeum Okręgowego w Pile przeszukano miejsce zamieszkania mężczyzny, w wyniku czego ujawniono i zabezpieczono około 1000 różnych przedmiotów pochodzących z nielegalnych wykopalisk, wśród których znalazło się 5 bardzo cennych fibul rzymskich z czasów Cesarstwa Rzymskiego, elementy ceramiki nowożytnej, elementy okucia rzemieni pasów i uprzęży końskiej, drobne elementy wykonane ze srebra, zapinki, spinki oraz około 600 monet pochodzących z okresu XVIII-XX wieku. Ustalono, że Łukasz W. część przedmiotów pozyskanych w wyniku nielegalnie prowadzonych poszukiwań sprzedawał na jednym z portali aukcyjnych. Zabezpieczono również sprzęt, którym mężczyzna się posługiwał.

źródło: policja

Funkcjonariusze KWP w Poznaniu na terenie woj. wielkopolskiego, w trakcie kontroli tzw. giełdy staroci „Stara Rzeźnia”, znajdującej się w Poznaniu, ujawnili i zabezpieczyli zabytkowe XVIII wieczne epitafium wpisane do ewidencji Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W ramach operacji PANDORA policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili 11 osób nielegalnie poszukujących zabytków, przeprowadzono 6 przeszukań, ujawniono i zabezpieczono szereg zabytkowych przedmiotów z różnych okresów historycznych od średniowiecza do czasów nowożytnych oraz przyrządy służące do wykrywania metalu i poszukiwania zabytków znajdujących się pod ziemią. Zabezpieczono około 650 zabytkowych monet, zabytkowe plomby, fragmenty zabytkowych ostróg i strzemion a także zabytkową broń białą, szable i bagnety od broni palnej, około 20 hełmów, 2 kartacze oraz okucia odznaczenia i przedmioty osobiste żołnierzy licznie występujących na terenie pól bitewnych naszego kraju. Ponadto zabezpieczono 12 sztuk zabytkowej broni palnej: karabiny maszynowe, karabiny, pistolety i pistolety maszynowe oraz duże ilości istotnych elementów broni palnej, jednocześnie ujawniono około 800 sztuk amunicji do broni palnej, 1 pocisk rakietowy „Nebelwerfel”, amunicję artyleryjską, granatniki przeciwpancerne, wyrzutnie rakiet i inne materiały i urządzenia niebezpieczne pochodzenia wojennego.

źródło: policja

Jak wynika z ustaleń śledczych, poszukiwacze prowadzili poszukiwania na stanowiskach archeologicznych i polach bitewnych. Działania były ukierunkowane na miejsca, w których można było spodziewać się zabytków archeologicznych i pamiątek po działaniach wojennych. Były to między innymi stanowiska archeologiczne, w tym grodziska, zabytkowe parki, kompleksy leśne i pola uprawne ulokowane w pobliżu miejsc o znaczeniu historycznym. Pozyskane w ten sposób przedmioty oferowali do sprzedaży wśród kolekcjonerów lub włączali je do swoich prywatnych kolekcji.

Funkcjonariusze z Łodzi dokonali również przeszukania u mieszkańca Kamieńska w powiecie radomszczańskim, gdzie ujawniono i zabezpieczono karabin, amunicję oraz inne zabytki pochodzące z nielegalnych wykopalisk, a także wykrywacz metalu. Tego samego dnia przeszukano mieszkania kolejnych dwóch osób, w których ujawniono i zabezpieczono amunicję oraz zabytki pochodzące z nielegalnych wykopalisk. W trakcie czynności zabezpieczono zabytkowe przedmioty, wykrywacz metalu i amunicję pochodzące z nielegalnych poszukiwań zabytków, ponadto ujawniono nielegalne oprogramowanie komputerowe.

źródło: policja

W tym samym czasie Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy otrzymał informacje o osobie, która na jednym z portali aukcyjnych wystawiała na sprzedaż monety mogące być zabytkami archeologicznymi.  Policjanci szybko ustalili, że tą osobą jest 35-letni Marek K. mieszkaniec powiatu włocławskiego. Kryminalni z Bydgoszczy wspólnie z policjantami z Brześcia Kujawskiego i pracownikiem Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dziedziny archeologii udali się do miejsca zamieszkania podejrzanego mężczyzny. Marek K. przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz wskazał miejsce przechowywania monet. W trakcie przeszukania wskazanej przez mężczyznę piwnicy ujawniono różnego rodzaju monety oraz ich fragmenty, a także przypominający kabłąk „Fibuli rzymskiej” oraz inne przedmioty metalowe, co do których istnieje podejrzenie, że są zabytkami. Ustalono, że przeszukiwana piwnica służyła do „przebierania” i przechowywania rzeczy wcześniej znalezionych na polu przy użyciu wykrywacza metali. W piwnicy, oprócz wymienionych przedmiotów, znajdowało się wiele przedmiotów znalezionych na polach, które zostały sprawdzone przez archeologa i pozostawione mężczyźnie.

Podczas całej operacji EUROPOL zapewniał wsparcie operacyjne i analityczne wszystkim zaangażowanym w działania ekspertom. Interpol zapewnił wsparcie wszystkich ekspertów uczestniczących w operacji w zakresie weryfikacji proweniencji kwestionowanych w trakcie prowadzonych kontroli i sprawdzeń dóbr kultury w międzynarodowej bazie danych Skradzione Dzieła Sztuki Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. Światowa Organizacja Celna była zaangażowana w bieżącą wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w działaniach służbami celnymi, zapewniając ścisłą współpracę i komplementarne wsparcie działań policji. UNESCO zapewniło materiały szkoleniowe oraz doradztwo krajom uczestniczącym w działaniach.

Źródło: KWP w Bydgoszczy, KWP w Poznaniu, KWP w Łodzi, Biuro Kryminalne KGP

Facebook